Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy

Böleşmek
LINE it!
 1213 seredişler

(Sesleriň umumy sany 0, Portaça reýting 0) Haýyş edýäris Giriň ses bermek üçin

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy
State Library of the SCCT State Library of the SCCT State Library of the SCCT

Döwlet kitaphanasy giň okyjylar köpçüligine hyzmat etmek bilen, kitap gorlarynyň maglumatlarynyň ylmy taýdan işlenilip taýýarlanylmagyny we olar baradaky maglumatlary kataloglaryň dürli görnüşleriniň, şol sanda elektron kataloglaryň hem-de kompýuter tilsimatlar ulgamynyň maglumatlar gorynyň üsti bilen açyp görkezmek we okyjylara hödürlemek, milli we daşary ýurt edebiýatlarynyň jemleýji kataloglaryny, milli metbugatyň maglumat sanawyny döretmek we olary peýdalanyjylara bermek işlerini alyp barýar.

Salgy we kontaktlar

Arçabil şaýoly, 12 tel. (99312) 48-96-30/31

http://www.tmgid.cc/