"DemPromotion" kompaniýasy

Böleşmek
LINE it!
 1920 seredişler

(Sesleriň umumy sany 2, Portaça reýting 5) Haýyş edýäris Giriň ses bermek üçin

"DemPromotion" kompaniýasy
Company "DemPromotion" Company "DemPromotion" Company "DemPromotion" Company "DemPromotion" Company "DemPromotion" Company "DemPromotion" Company "DemPromotion" Company "DemPromotion" Company "DemPromotion" Company "DemPromotion" Company "DemPromotion" Company "DemPromotion"

DemPromotion 2010-njy ýyldan bäri Türkmenistanyň çäginde reklama weýadigärlik sowgat önümleri pudagynda öz hyzmatlaryny üstünlikli we ygtybarlyamala aşyryp gelýär. Ýadygärlik sowgat önümleri kompaniýa barada galan täsirleri emele getirýän esasy wajyp alamatlardan biri bolup durýar. Ýadygärlik sowgady – bu siziň müşderileriňiz üçin atly sowgat bolup durýar. Hut şol sebäpli hem mynasyp sowgady saýlamaklyk wajyp bolup durýar. Siziň ýadygärlik sowgadyňyzy taýýarlamaga we bezemäge kömek ederis, islendik görnüşdäki ýadygärlik sowgat önüminiň yüzüne logotip ýerleşdirip bereris.

Biz, dürli öndürijileriň (Türkiye, Ýewropa, Hytaý) dürli bahalardaky ýadygärlik sowgat önümleriniň baý görnüşlerini Size hödürleýäris:

-Promo ýadygärlik sowgatlary;
- Biznes ýadygärlik sowgatlary;
- VIP - ýadygärlik sowgatlary;
- Tematik ýadygärlik sowgat önümleri.

Logotipleri ýerleşdirme birnäçe tehnologiýalaryň kömegi arkaly amala aşyrylýar:

-Tampon basma
-Yüpekli grafika
-Nagyş basma
-Lazerli haşam
-Keşdeleme
-Dekol
-UF (UV) -basma

Bize sargyt bermek bilen, siz kompaniýaňyz barada iň gowy täsiri göýup biljek ýokary hilli we owadan ýadygärlik önümlerini alyp bilersiniz. Elýeterli bahalar boýunça we iň amatly möhletlerde ýadygärlik sowgat önümleriniň uly tapgyrlarynyň önümçiligini hödürläp bileris.

Biz bilen işlemekligiň artykmaçlyklary:

Sizi gyzyklandyrýan önümler boýunça maglumatlary operatiw görnüşde ýetirmek. (Söwda teklibi 24 sagadyň dowamynda ugradylýar.)
Önümleriň üpjünçilik möhletleriniň berjaý edilmegi.
İşiň daşyndan görülmegine mümkinçilik berilmegi.

Iş wagty: 09:00 -dan 19:00 -çenli  
Telefon: (+993 12) 90-65-18; (+993 66) 70-47-77.
Email: dempromotion@mail.ru
Websaýt: http://dempromotion.com/

tmgid.cc diskont karta bilen 10% we 15% inderim

Salgy we kontaktlar

Görogly köçe (2009), 122 Söwda merkezi "Aşgabat Ýalkymy" 4 gat

http://www.tmgid.cc/